Navigace

Obsah

Budova MŠMateřská škola Kvíčovice
Adresa: Kvíčovice 50 345 62 p. Holýšov
Zřizovatel: obec Kvíčovice
IČO: 75006588 Cílová kapacita: 28 dětí
Provozní doba: 6:30 - 16:00
ředitelka MŠ: Bc.Jiřina Vogeltanzová

učitelka mš: Michaela Wildová

Naše mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí. Jsme vesnická školka umístěná v klidném prostředí .Do naší školky dojíždějí děti z okolních vesnic. Budova, kde sídlí MŠ byla až do konce roku 2009 majetkem  firmy Agro a.s. Staňkov. V prosinci 2009 budovu odkoupila obec Kvíčovice.  MŠ má pronajato I. patro, v přízemí je v současné době minimuzeum Štěpánky Haničincové otevřené od března 2015.  Rovněž většina vybavení školy byla  majetkem Agro a.s. Staňkov,které ji odprodalo obci Kvíčovice.

Škola má velké prostory. Největší místností je herna, která je propojena s jídelnou. Slouží zároveň i jako tělocvična. Ložnice je umístěna samostatně. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí a hygienické zařízení MŠ je uzpůsobeno potřebám a počtu dětí, je bezpečné a zdravotně nezávadné. Vybavení hračkami se za poslední 4 roky podařilo dle finančních možností velmi obohatit a nákupem pomůcek tak zvýšit kvalitu vzdělávací části. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, a aby si je mohly samy brát i ukládat. Děti mají vytvořeny herní koutky. Na úpravě a výzdobě naší školy se podílejí děti a jejich práce jsou přístupné rodičům i veřejnosti.

V roce 2010 byly zakoupeny nové stolky a židličky do třídy.

 Téhož roku v létě byla provedena výměna oken, vymalovány všechny prostory MŠ a provedena celková úprava všech prostor.

V roce 2011 se uskutečnila rekonstrukce koupelny, výměna vytápění a vyměněny byly lehátka v ložnici.

V roce 2012 došlo k výměně lina v jídelně a byl vyměněn nábytek v šatně.

V roce 2013 výměna lina v ložnici a výměna nábytku v herně.V roce 2014 výměna nábytku v  herně. V roce 2015 výměna koberce v herně.

Vybavení výdejny jídel je dostatečné a vyhovující. Dopolední svačiny si děti přinášely až do listopadu 2009 z domova a oběd s odpolední svačinou nám dováželi  pracovníci firmy p. Doležala z MŠ Holýšov. Od listopadu 2009 jsme přešli na přípravu dopoledních i odpoledních svačinek v naší mateřské škole, obědy nám dováží firma pana. Doležala ze Základní školy v Holýšově.

Školní zahrada je majetkem zřizovatele. Ve  školním roce 2007/08 prošla celkovou rekonstrukcí. Zahrada umožňuje dětem dostatek pohybových i hravých aktivit. Děti využívají pískoviště , skluzavku, kolotoč a prolézačky a balanční most a houpadlo.Každý rok jsou přidány nové herní prvky a všechny procházejí pravidelně roční revizí,aby byla zajištěna bezpečnost dětí.

Všechny prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické předpisy.