Obsah

Organizační řád stravování 2017/2018

Typ: ostatní
organizační řád stravování

Organizační řád stravování dětí ve školní jídelně - výdejně Mateřské školy Kvíčovice, okres Domažlice


 

Účinnost od 1.9.2016


 

Podle Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky 43/2006, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č 463/2011, kterou se mění vyhláška  č.107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění


 

1/    Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy ( Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 4).


 

2/    Dopolední a odpolední svačinu připravujeme v mateřské škole v Kvíčovicích ,  oběd  nám dovážejí pracovníci firmy p. H. Doležala ze ZŠ  Holýšov  v nerezových thermo nádobách mezi 11.00 – 11.30 hod. Pitný režim – zajištěn- v mateřské škole mají děti po celý den možnost si podle potřeby nalít pití, zároveň dostávají i pití ze ZŠ Holýšov k obědu. Pití je dětem přístupno během celého dne .


 

3/    Děti do MŠ přicházejí zejména od 6,30 do 8,00 hodin Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy kdykoliv dle potřeby rodiny, ale dítě musí být nahlášeno ke stravování. Pokud se dítě nedostaví do 8,00 hod. a není předem dohodnuta pozdější hodina příchodu, dítě odhlašujeme ze stravování .

4/    Úplata za školní stravování je určena ve výši :


 

    Pro děti od 3 – 6 let                                                      Pro děti od 7 let /OŠD/


 

  • Dopolední svačinka……….8 Kč                       - Dopolední svačinka …..10 Kč
  • Oběd……………………….20 Kč                      - Oběd…………………… 22 Kč
  • Odpolední svačinka………..8 Kč                      - Odpolední svačinka…   10 Kč
  • Pitný režim ……....................4Kč                          Pitný režim zahrnut v ceně.


 

Věcné náklady  a náklady za dovážení obědů hradí Obec Kvíčovice – zřizovatel.

Děti od 7 let jsou děti, které v daném školním roce dosáhnou věk 7 let. Jedná se o děti s odkladem školní docházky.


 

5/    Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne následujícího kalendářního měsíce na číslo účtu v KB Holýšov 27-3385840257/0100 nebo výjimečně a po domluvě s ředitelkou  přímo v MŠ. 

6/    Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon § 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.


 

V Kvíčovicích 31.8.2016                                                Michaela Wildová

                                                                                             

                                                                                                   

                                                                                               


 


 


Vytvořeno: 31. 8. 2017
Poslední aktualizace: 23. 10. 2017 23:03
Autor: Michaela Wildová