Obsah

Zpět

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kvíčovice - oznámení o vyložení soupisu nároku vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek

Vyvěšeno: 7. 8. 2017

Datum sejmutí: 23. 8. 2017

Zodpovídá: Eva Brychcínová

Zpět