Obsah

Zpět

Oznámení o jmenování zapisovatele OVK pro volby prezidenta ČR

Vyvěšeno: 1. 12. 2017

Datum sejmutí: 28. 1. 2018

Zodpovídá: Eva Brychcínová

Zpět