Obsah

Zpět

Územní rozhodnutí o umístění stavby III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1.etapa)

Vyvěšeno: 7. 8. 2017

Datum sejmutí: 23. 8. 2017

Zodpovídá: Eva Brychcínová

Zpět