Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce      Ing. Jan Bostl  -  kterému jsou podřízeni:
 

 • Eva Brychcínová
 • David  Bauer

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:
 

 • Ing. Jan Bostl - starosta - starosta@kvicovice.cz
 • Miroslav Volf - místostarosta
 • Jana Šimková
 • Miroslava Manowetzová
 • Ing. Antonín Líbal
 • Michal Trübenbach
 • ing. Miroslav Sekora

 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Kontrolní výbor
 • Ing. Antonín Líbal - předseda
 • Michal Trübenbach
 • David Toman

 

Finační výbor
 • ing. Miroslav Sekora - předseda
 • Jana Šimková
 • Miroslava Manowetzová

Další občané podílející se na chodu obce

Jana Šimková
Funkce: kronikářka

René Poslední
Funkce: odborný lesní hospodář