Obsah

Rekonstrukce silnice III. třídy Etapa II - křižovatka na návsi

Typ: ostatní | náš tip
Informace o stavbě rekonstrukce silnice, pokyny občanům a informace o dopravní uzavírce.

IROP Publicita

 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás informoval o změnách v dopravě, které budou platné od 18. 7. 2022 do konce prázdnin, vzhledem k rekonstrukci silnice III. třídy, která právě v obci probíhá.

Pomalu, ale jistě, se dokončuje první etapa rekonstrukce - náves. Měla být hotová do 1. 7. 2022, ale z důvodu zpoždění dodávek materiálu na stavbu, zvláště kanalizačních trubek a šachet, se termín posunul. Trvali jsme na tom jako obec,  že nelze kvůli školnímu roku, posunout druhou etapu, proto se musí začít stavět obě dvě současně. V rámci druhé etapy,  dojde k rekonstrukci křižovatky na návsi, tudíž veškerá doprava směr Neuměř, bude uzavřena a doprava směr Štichov, Ohučov, Holýšov povede ulicí kolem bytovek. Jedině tak bylo možno zajistit autobusovou dopravu. Vzhledem k tomu, že cestujících veřejnou dopravou mimo školní rok, není mnoho, dopravce přislíbil nasadit mikrobusy, tak, aby nebyl problém s průjezdem velkých autobusů kolem bytovek.

Autobusová zastávka bude posunuta níže směrem na Ohučov.

Vzhledem k těmto omezením, žádám všechny o maximální spolupráci s parkováním vozidel. Komunikace musí zůstat průjezdná, proto policie trvá i na značkách zákazu stání v této ulici. Vozidla bude možno parkovat na hlavní silnici, podél hřiště a i na straně u horních bytovek, neboť tam bude doprava minimální, vzhledem k uzavření křížovatky.

Po prázdninách by měl být již zprovozněn průjezd směr Štichov, Ohučov, směr Neuměř bude i nadále uzavřen. Prosím ty, kdo bydlí směr na Neuměř, aby svá vozidla také parkovali u hřiště u bytovek.

Žádáme všechny občany, kteří mají své nemovitosti v blízkosti stavby, aby svá vozidla parkovali mimo tuto stavbu, tj. převážně na prostranství u bytovek a naproti nim u hřiště. Dále aby své popelnice označili viditelně číslem popisným a den před dnem svozu je umístili ven před dům. Poplenice budou svezeny na jedno místo, svozová služba je vyveze a pak se vám vrátí na místo před dům.

Dále žádáme dbejte opatrnosti v prostoru staveniště, dbejte na bezpečnost, stavba bude probíhat ve všedních dnech, ale někdy i o víkendech. Pokud očekáváte nějaký závoz meteriálu, uhlí či podobně dejte dopředu alespoň dva dny vědět stavbyvedoucímu stavby a on zajistí půjezdnost až k Vaší nemovitosti.

Kontakt na stavbyvedoucího je: email michal.titl@eurovia.cz, tel. 731 601 072

Omlouváme se za toto nepohodlí a doufáme, že i přes lehké zdržení stavby z výše uvedených důvodů, bude dokončena v řádném termínu a tato omezení pominou.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji hezký zbytek prázdnin.

                                                                                                 Za obec starosta ing. Jan Bostl

uzavirka od 18.7.2022

 

 


Vytvořeno: 14. 7. 2022
Poslední aktualizace: 6. 2. 2023 16:39
Autor: Ing. Jan Bostl