Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet Kvíčovice

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
1,45 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 533 650 Kč
Upravený rozpočet 550 520 Kč
Skutečné čerpání 491 964 Kč
Čerpání 89,36 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a svoz komunálních odpadů 280 830 280 830 264 047 94,02
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 200 000 204 010 204 005 100,00
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 41 750 48 410 6 655 13,75
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 11 070 17 270 17 257 99,92
Celkem 533 650 550 520 491 964 89,36
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.