Obsah

Zpět

VV Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.1 územního plánu Staňkov zkráceným postupem a stanovení termínu konání veřejného projednání

Vyvěšeno: 28. 5. 2024

Datum sejmutí: 12. 6. 2024

Zodpovídá: Eva Brychcínová

Zpět