Obsah

Zpět

Vývoz nebezpečného odpadu 15.10.2022

NO Kvíčovice 15.10.2022.doc (49.5 kB)

AZBEST

Odpady z azbestu je potřeba předávat v zabaleném stavu na základě vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č.273/2021 Sb.  §13

 

(4) Odpady azbestu mohou být uloženy na

skládku, pouze pokud

a) jsou zabaleny v utěsněných obalech nebo uloženy

v utěsněných nádobách či kontejnerech a

b) plocha pro ukládání odpadů bude neprodleně

po uložení odpadu překryta technologickým

materiálem; k hutnění plochy může dojít až po

překrytí.

 

Stále platí max. hmotnost odpadu z azbestu k předání je do 100kg.

 

Vyvěšeno: 26. 9. 2022

Datum sejmutí: 16. 10. 2022

Zodpovídá: Eva Brychcínová

Zpět