Obsah

Zpět

Závěrečný účet VSOD za rok 2021

Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka

Bezděkovské předměstí 388

344 78  Domažlice

 

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021 Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka

 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje schválený závěrečný účet VSOD za rok 2021 na internetových stránkách CHVaK Domažlice

www.chvak.cz

 

V listinné podobě je k dispozici uvedený dokument k nahlédnutí v sekretariátu CHVaK Domažlice, Bezděkovské předměstí 388.

 

Závěrečný účet 2021.pdf (1.78 MB)

Vyvěšeno: 30. 6. 2022

Datum sejmutí: 1. 7. 2023

Zodpovídá: Eva Brychcínová

Zpět