Obsah

Mateřská škola Kvíčovice

Budova MŠ


Adresa: Kvíčovice 50 345 62 p. Holýšov
Zřizovatel: obec Kvíčovice
IČO: 75006588 Cílová kapacita: 28 dětí
Provozní doba: 6:30 - 16:00
Vedení : Michaela Wildová
Vzdělávání:Michaela Wildová, Petra Fišerová
Kuchyně+úklid : Kateřina Bauerová 

Naše mateřská škola je jednotřídní, s kapacitou 28 dětí, která je umístěná v klidném prostředí.

Do školky dojíždějí děti i z okolních vesnic. Budova, kde sídlí MŠ, byla až do konce roku 2009 majetkem  firmy Agro a.s. Staňkov, poté budovu odkoupila obec Kvíčovice. 

MŠ sídlí v prvním patře, v přízemí je současné době minimuzeum Štěpánky Haničincové, otevřené v březnu 2015.

Škola má prostory určené k jednotlivým činnostem. Herna, třída, ložnice, šatna, koupelna, kuchyňka, kancelář a sklady pomůcek. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí a hygienické zařízení MŠ je uzpůsobeno potřebám a počtu dětí, je bezpečné a zdravotně nezávadné. Vybavení hračkami se za posledních 5 let podařilo dle finančních možností velmi obohatit. Hračky jsou umístěny v dohledu dětí, aby si je mohly brát i ukládat. V herně i třídě jsou vytvořeny herní koutky. Na úpravě a výzdobě naší školy se podílejí i samy děti a jejich práce jsou přístupné rodičům i veřejnosti. Nákupem pomůcek se podařilo zvýšit kvalitu vzdělávací části.

Od roku 2010 do roku 2016 se obnovilo i další vybavení - nové stolky a židličky do třídy, nábytek v šatně, nábytek v herně, koberce, lehátka v ložnici. Dále byla provedena výměna oken, rekonstrukce koupelny, vyměněno v každé místnosti lino, vyměněn koberec v herně.

Výdejna jídel (kuchyňka) je vyhovující, do budoucna se počítá též s novým vybavením. Dopolední svačiny si děti přinášely až do listopadu 2009 z domova a oběd s odpolední svačinou nám dováželi pracovníci firmy p. Doležala z MŠ Holýšov. Od listopadu 2009 jsme přešli na přípravu dopoledních i odpoledních svačinek v naší mateřské škole, obědy nám dováží firma pana Doležala ze ZŠ Holýšov.

Školní zahrada je majetkem zřizovatele, ve školním roce 2007/08 prošla celkovou rekonstrukcí. Zahrada umožňuje dětem dostatek pohybových i hravých aktivit. Děti využívají pískoviště, skluzavku, kolotoč, prolézačky, balanční most, chaloupky a houpadlo. Každý rok všechny atrakce procházejí revizí, která zajišťuje bezpečnost dětí.

Všechny prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické předpisy.