Obsah

Pozemky

Prodej pozemků v obytné zóně "Na vrchu" byl ukončen

Všechny připravené a zasíťované pozemky v obytné zóně byly již prodány, nebo jinak smluvně zajištěn jejich odkup. Obec v dané chvíli zpracovává změnu územního plánu, tak aby mohla následně pokračovat ve svém rozšiřování obytnýách ploch. Vzhledem k časové a finanční náročnosti, bude tento proces probíáhat několik let.

Abychom byli schopni nabídnout alespoň nějaké jiné možnosti bydlení či budování RD v naší obci, budeme se snažit připravit pozemky jednotlivě v obci jako takové.

V dané chvíli je k dispozici jeden pozemek o výměře 616m2  s kanalizační přípojkou a připraveným odběrným místem elektřiny. Pozemek má vlastní studnu, nicméně v blízkém okolí vede hlavní vodovodní řad a plyn, takže připojení je možné bez velkých nákladů. Mapka umístění pozemku a geometrický plán je k nahlédnutí níže.

Umístění pozemku pro stavbu RD p.č. st 50, Geometrický plán pozemku st. 50

Cena byla stanovena zastupitelstvem na 650,- Kč bez DPH za m2. Možnost stavby rodinného domku ihned.

Bližší informace na adrese starosta@kvicovice.cz nebo telefonním čísle 605 235 766.