Obsah

logo

Projekt s názvem „Dětský klub Kvíčovice“ s registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014004 podpořený z EU 

je spolufinancován Evropskou unií

prostřednictvím 5. výzvy MAS Radbuza, z. s. na Prorodinná opatření

Základní informace:

Co je hlavním cílem projektu?

 • podpořit pracující rodiče, kteří potřebují pomoct se zajištěním svých děti v době od 13:30 do 17h

Kdo se může do dětského klubu přihlásit?

Děti školního věku, tj. od 1. do 9. třídy z Kvíčovic a okolí (okolní města i malé obce), jejichž oba rodiče splňují jednu z následujících podmínek:

 • jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ)
 • vykonávají podnikatelskou činnost
 • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají
 • jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace

Kde najdeme dětský klub?

 • v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kvíčovicích (Kvíčovice 50, 345 62 Holýšov)

Jaká je maximální kapacita klubu?

 • 25 dětí

Jaký je program?

Pro děti bude zajištěn pitný režim, dozor a každodenní různé aktivity jako například:

deskové hry, stavebnice, promítání pohádek a filmů, sportovní hry, kolektivní hry, ale i pomoc při domácích úkolech.

Připravujeme také aktivity formou zájmových kroužků, které bychom rádi realizovali již od poloviny listopadu. Vybírat si budete moct z této nabídky: výuka angličtiny, tvořivé dílničky, kroužek vaření, šití, výtvarný a dramatický kroužek, zdravé pečení, kroužek sportovní, modelářský (lodě, letadla, auta) a další.

Jaká je výše poplatku?

 • společně s přihláškou bude vybírán jednorázový nevratný poplatek 250,- Kč/rok za jedno dítě, který bude sloužit na pokrytí nákladů spojených s administrativou a zajištěním pitného režimu.

Jak dlouho poběží tento projekt?

 • do konce příštího roku mimo letní prázdniny, ale budeme se snažit jej prodloužit na další roky

Jak přihlásím své dítě do dětského klubu?

 • přihlášku a potřebnou dokumentaci si je možno vyzvednout osobně na obecním úřadě v Kvíčovicích
 • přihlášku a potřebnou dokumentaci si je možno stáhnout zde: přihláška, potvrzení o postavení obou rodičů na trhu práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         *(Vyplnit a nechat potvrdit formulář musí oba dva rodiče a to i v případě, že jeden z rodičů nežije ve společné domácnosti s dítětem. Je důležité si vybrat správný typ formuláře A, B nebo C. V případě nejasností nás kontaktujte na starosta@kvicovice.cz.)

Kam odevzdat přihlášku s ostatními dokumenty a kde zaplatit poplatek?

 • na Obecním úřadě v Kvíčovicích (Kvíčovice 50, 345 62 Holýšov), viz úřední hodiny

 

Platný provozní řád dětského klubu k nahlédnutí zde.