Obsah

Rozvoj obce


Na tomto místě naleznete informace o plánovaných projektech rozvoje obce.

Je zde také umístěn pravidelně aktualizovaný dokument Územní strategie rozvoje obce Kvíčovice.

Zprávy

Územní strategie rozvoje obce Kvíčovice

Územní strategie rozvoje obce Kvíčovice na období let 2012 - 2022 (dále jen Územní strategie rozvoje) byla zpracována v průběhu roku 2012.
Na konci roku 2016 rozhodlo vedení a zastupitelstvo obce Kvíčovice o aktualizování Územní strategie rozvoje. Záměrem a cílem je zvýšit absorpční kapacitu pro čerpání peněz, především z fondů Evropské unie v novém grantovém období 2014 – 2020 a rovněž zhodnotit předchozí uplynulý pětiletý vývoj obce a daného území.
Jako horizont pro současnou aktualizaci Územní strategie rozvoje byl zvolen rok 2022. celý text

ostatní | 14. 7. 2017 | Autor: Ing. Jan Bostl