Obsah

Zpět

Jmenování zapisovatele pro volby do ZO Kvíčovice a Senátu Parlamentu ČR

Vyvěšeno: 6. 8. 2022

Datum sejmutí: 2. 10. 2022

Zodpovídá: Eva Brychcínová

Zpět