Obsah

Pozor v tuto chvíli probíhá změna územního plánu obce Kvíčovice. Podrobnosti naleznete zde.

Platný územní plán

PLATNÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE

Hlavicka

 

Registrační list ÚP: odkaz

Pořizovatel: Městský úřad STOD

Zpracovatel: Ing. Petr Sladký - projekční kancelář jakožto součást Ateliéru VAS www.ateliervas.cz

 

Textová část (0,2MB) - výrok

Textová část (1,2MB) - odůvodnění

Výkres základního členění (0,5MB)

Hlavní výkres (6,5MB)

Výkres VPS, VPO a asanací (0,5MB)

Výkres širších vztahů (2,6MB)

Koordinační výkres (1,4MB)

Výkres předpokládaných záborů PF (0,6MB)