Obsah

Platný územní plán

PLATNÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE

Hlavicka

 

Registrační list ÚP: odkaz

Pořizovatel: Městský úřad STOD

Zpracovatel: Ing. Petr Sladký - projekční kancelář jakožto součást Ateliéru VAS www.ateliervas.cz

 

Textová část

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres VPS, VPO a asanací

Koordinační výkres

 

Zastupitelstvo obce Kvíčovice vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 1A Územního plánu Kvíčovice s účinností 25.3.2020.

Zastupitelstvo obce Kvíčovice vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 1B Územního plánu Kvíčovice s účinností 25.9.2021.

Územní plán Kvíčovice: Město Stod (mestostod.cz)