Obsah

Pozor v tuto chvíli probíhá změna územního plánu obce Kvíčovice. Podrobnosti naleznete zde.

Platný územní plán

PLATNÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE

Hlavicka

 

Registrační list ÚP: odkaz

Pořizovatel: Městský úřad STOD

Zpracovatel: Ing. Petr Sladký - projekční kancelář jakožto součást Ateliéru VAS www.ateliervas.cz

 

Textová část

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres VPS, VPO a asanací

Koordinační výkres