Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet Kvíčovice

Daňové
38,67 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 7 351 220 Kč
Upravený rozpočet 7 777 620 Kč
Skutečné plnění 6 597 431 Kč
Plnění 84,83 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 3 021 000 3 021 000 2 845 139 94,18
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 1 596 000 1 596 000 767 030 48,06
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 000 000 1 000 000 873 015 87,30
Příjem z daně z příjmů právnických osob 902 000 1 002 000 1 383 328 138,06
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 463 000 463 000 168 413 36,37
Příjem z daně z nemovitých věcí 292 300 292 300 184 911 63,26
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 35 100 40 100 42 951 107,11
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 13 550 13 550 2 383 17,59
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 10 000 10 000 0 0,00
Příjem z poplatku ze psů 6 070 6 270 6 300 100,48
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 5 500 5 500 0 0,00
Příjem z poplatku ze vstupného 3 500 3 500 0 0,00
Příjem ze správních poplatků 3 200 3 200 2 040 63,75
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 0 321 200 321 921 100,22
Celkem 7 351 220 7 777 620 6 597 431 84,83
sestaveno ke dni 30. 9. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.