Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet Kvíčovice

Nedaňové
6,97 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 266 780 Kč
Upravený rozpočet 1 627 290 Kč
Skutečné plnění 1 188 532 Kč
Plnění 73,04 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 795 410 1 124 420 921 881 81,99
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 186 500 186 500 0 0,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 136 850 136 850 136 705 99,89
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 70 000 70 000 78 685 112,41
Přijaté peněžité neinvestiční dary 50 000 50 000 0 0,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 26 200 27 700 20 553 74,20
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 1 420 1 420 498 35,07
Příjem z úroků 400 400 210 52,50
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 30 000 30 000 100,00
Celkem 1 266 780 1 627 290 1 188 532 73,04
sestaveno ke dni 30. 9. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.