Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet Kvíčovice

Nedaňové
8,19 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 266 780 Kč
Upravený rozpočet 2 074 570 Kč
Skutečné plnění 1 614 334 Kč
Plnění 77,82 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 795 410 1 320 920 1 047 233 79,28
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 186 500 366 910 235 610 64,21
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 136 850 140 520 140 479 99,97
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 70 000 134 700 134 688 99,99
Přijaté peněžité neinvestiční dary 50 000 50 000 0 0,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 26 200 27 700 23 415 84,53
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 1 420 1 420 636 44,79
Příjem z úroků 400 400 273 68,25
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 2 000 2 000 100,00
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 30 000 30 000 100,00
Celkem 1 266 780 2 074 570 1 614 334 77,82
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.