Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet Kvíčovice

Finanční transfery
42,01 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 13 463 000 Kč
Upravený rozpočet 14 436 400 Kč
Skutečné plnění 7 167 701 Kč
Plnění 49,65 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 12 663 000 12 832 570 5 869 504 45,74
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 800 000 957 370 683 135 71,36
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 125 600 94 203 75,00
Investiční přijaté transfery od krajů 0 450 000 450 000 100,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 70 860 70 859 100,00
Celkem 13 463 000 14 436 400 7 167 701 49,65
sestaveno ke dni 30. 9. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.