Obsah

MÍSTNÍ RYBÁŘI KVÍČOVICE


sídlo: Kvíčovice 19

IČ:01560000


Spolek "Místní rybáři Kvíčovice" zaregistrováno 3.4.2013 pod č.j.VS1-1/92 735/13R. Ustavující členská schůze 21.4.2013, zaregistrováno 19 členů a byl zvolen výbor v tomto složení:

 

předseda:                    Vladimír Čepela

místopředseda:        ing. Antonín Líbal  

jednatel (hospodář): ing. Miroslav Sekora

Aktuality, informace
 

Zpráva o činnosti spolku

Místní rybáři Kvíčovice za rok 2015

 

Během roku 2015 byl přijat 1 nový člen a jeden člen ze spolku vystopil. K dnešnímu dni má spolek 25 členů.


V měsíci dubnu 2015 byly zakoupeny a nasazeny ryby do” Návesního rybníku”. A to: 100 kg kapra (cca 75 kusů), 19 kg amura (cca 9 ks)        za 8 786 Kč .


V loňské lovné sezoně bylo z Návesního rybníka vyloveno rybáři     122 ks kapra. 


Návesní rybník se lovil 28.11.2015.Bylo vyloveno 284 ks kapra, 8 ks tolstolobiga, 25 ks amura, líni a bílá ryba.


Ryby byly poměrově rozděleny do nově napuštěného rybníka “Pod kravínem”(7 ks kapra, 4 ks amura, 2 ks tolstolobiga) a do rybníka “U jezu” (277 ks kapra, 21 ks amura, 6 ks tolstolobiga).


Teoreticky v rybníku “U jezu” by mělo být s původní násadou 361 ks kapra, 25 ks amura, 6 ks tolstolobiga.


16.2.2016 byl zjištěn na rybníku “U jezu” výskyt vydry říční. V této souvislosti byla podána  na krajský úřad Plzeňského kraje žádost o náhradu škody způsobené vydrou říční na rybách. Čekáme na zaslání odhadu škod a jejich proplacení.


Protože se bude rybník “U jezu” lovit (24.4. od 7,30 hod.), zjistíme kolik ryb chybí.


V letošní roce se bude chytat na rybníku “Pod kravínem”.Všechny ryby z rybníku “U jezu” se dají pod kravín.

 

Naši členové odpracovali celkem 162 brigádnických hodin.


Chtěl bych tímto poděkovat všem členům, kteří se brigád zúčastnili.

 

 

Zpráva o hospodaření za rok 2015


Příjmy za rok 2015: 12 580 Kč (člen.příspěvek,povolenky ,startovné ryb.závody).

Výdaje za rok 2015: 14 869 Kč (dětský den-ceny,občerstvení-brigády občerstvení,ryb závody; nákup ryb; ostatní spotřební material;). 

V pokladně je k 1.1.2016       -   4 879 Kč.

Na účtě v bance je k 1.1.2016  -  16 786 Kč .

Zprávy

Zápis ze schůze spolku


ostatní | 25. 4. 2016 | Autor: Ing. Miroslav Sekora

Výlov rabníka "U jezu"


ostatní | 25. 4. 2016 | Autor: Ing. Miroslav Sekora

Zpráva o činnosti spolku


ostatní | 25. 4. 2016 | Autor: Ing. Miroslav Sekora