Obsah

Informace z OÚ


Dne 5. 11. 2014 proběhla ustavující schůze zastupitelstva pro nové volební období 2014 - 2018. Během této schůze starosta prezentoval činnost ZO a projekty, které se během minulého volebního období uskutečnily v rámci obce Kvíčovice.

Dále pak zmínil některé tradiční i netradiční kulturní akce v obci.

V rámci prezentace představil i některé projekty a akce, které by nové zastupitelstvo rádo realizovalo během svého volebního období 2014-2018.

Prezentaci si můžete prohlédnout pod následujícím odkazem:

Prezentace projektů obce Kvíčovice 2011-2014. pdf