Obsah

Informace z OÚ


Dne 5. 11. 2014 proběhla ustavující schůze zastupitelstva pro nové volební období 2014 - 2018. Během této schůze starosta prezentoval činnost ZO a projekty, které se během minulého volebního období uskutečnily v rámci obce Kvíčovice.

Dále pak zmínil některé tradiční i netradiční kulturní akce v obci.

V rámci prezentace představil i některé projekty a akce, které by nové zastupitelstvo rádo realizovalo během svého volebního období 2014-2018.

Prezentaci si můžete prohlédnout pod následujícím odkazem:

Prezentace projektů obce Kvíčovice 2011-2014. pdf

 

 

Datum

NÁZEV

19.6.2018

Obec Kvíčovice obdržela žádost dne 19.6.2018 od pana....... o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Žadatel požadoval tyto informace:

Seznam právnických osob, která májí dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů

Žadateli bylo odpovězeno takto:

Neevidujeme žádný dluh od právnických osob vůči obci.

 

19.6.2018

 

Žádost o poskytnutí informací o nákladech obce Kvíčovice na zajištění souladu zpracování osobních údajů s GDPR

DUPONTI odpověď na žádost

21.8.2019

Obec Kvíčovice obdržela žádost dne 21.8.2019. o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Žadatel požadoval tyto informace:

Zda uvedený subjekt v minulosti, podal vůči našemu orgánu veřejné moci, nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

Žadateli bylo odpovězeno takto:

Sdělujeme Vám, že ani jeden Vámi dotazovaný subjekt nepodal nikdy nabídku ve smyslu veřejných zakázek

10.3.2023

Obec Kvíčovice obdržela žádost dne 24.2.2023 od pana....... o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

žádost 24.2.2023 www.pdf (105.21 kB)

odpověď na žádost www.pdf (280.04 kB)