Obsah

MÍSTNÍ RYBÁŘI KVÍČOVICE


sídlo: Kvíčovice 19

IČ:01560000


Spolek "Místní rybáři Kvíčovice" zaregistrováno 3.4.2013 pod č.j.VS1-1/92 735/13R. Ustavující členská schůze 21.4.2013, zaregistrováno 19 členů a byl zvolen výbor v tomto složení:

 

předseda:                    Vladimír Čepela

místopředseda:        ing. Antonín Líbal  

jednatel (hospodář): ing. Miroslav Sekora